Illas Estelas < *Enestellas (?)

Seguindo a miña proposta de que Oeste puidera ser unha evolución dunha forma céltica galaica *enistī / *enestī / *inestī 'illa' (https://frornarea.blogspot.com/2021/07/insulam-uocitatam-oneste.html), pregúntome se non será esta tamén a orixe da illas estelas, entre Monte Ferro e Baiona:

 

(Wikimedia Commons)

Propoño un latín vulgar galaico *enestella 'insuela', que tería de evoluír en *ẽestela > *ẽẽstela > Estela / *Enstela, xa como topónimo. Descoñezo se se atesta algunha destas formas na documentación medieval de Baiona ou de Oia. Nos mapas de Teixeira do século XVII as illas aparecen tan só como "las estelas", onde las podería ser o substantivo (tónico) galego lás 'laxes', propio do occidente do país. Por Ribeira temos unhas lás polbeiras 'laxes polbeiras', se non me engano.

~o~o~o~

Proposta musical: Tenue, dende A Guarda. Escoitade a letras e gozade da música.

Comentarios

O máis visto no último mes